ارسالی: آقای فریدون لرنو(با تشکر)


این جاسرزمین واژگان واژگون

 است...
جایى که:
 گنج،    جنگ     می شود
درمان،   نامرد
قهقهه،   هق هق
امادزدهمان دزداست ؛دردهمان درد و گرگ

همان گرگ!!!


برچسب‌ها: نکته ها
+ نوشته شده توسط همایون رقابی در سه شنبه ۲۶ شهریور۱۳۹۲ و ساعت 13:46 |


Powered By
BLOGFA.COM


----- ----- ----- ----- -----
-----